Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2011

Krok w stronę GNSS w Polsce

Projekt zmiany prawa w zakresie wymagań technicznych dla lotnisk

PAŻP włączył internetowe AIP

System zarządzania bezpieczeństwem w ruchu lotniczym w SZ RP

Europejskie wymagania dotyczące lotnisk

Roczne raporty z działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego w 2010 r.

Nowe prawo w sprawie ASAR

Kalendarium imprez lotniczych w 2012 r.

Zmiany w przestrzeni powietrznej FIR Warszawa

Pokładowe i osobiste nadajniki sygnału niebezpieczeństwa

Wirtualna wizyta na lotnisku Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej

Praktyki studenckie w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Służba alarmowa

Europejski pakiet lotniskowy