18 listopada 2011

Wytyczne w sprawie wykonywania operacji lotniczych na lotnisku w warunkach ograniczonej widoczności

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński podpisał 18 listopada 2011 r. Wytyczne w sprawie wykonywania operacji lotniczych na lotnisku w warunkach ograniczonej widoczności. Zgodnie z tymi Wytycznymi na lotniskach kontrolowanych, dla których zaistniały łącznie okoliczności:

- nie ustanowiono procedur wykonywania operacji w warunkach słabej widzialności,
- istnieją warunki, kiedy całe pole manewrowe lub jego część nie może być wzrokowo nadzorowane przez organ służby kontroli lotniska

zaleca się aby zarządzający lotniskiem zapewnił, że operacje kołowania odbywają się wyłącznie w asyście FOLLOW ME, który pozostaje w stałej dwustronnej łączności z kontrolerem organu służby kontroli lotniska.

Wytyczne zostaną jeszcze dziś przekazane zarządzającym lotniskami.Wytyczne nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie wykonywania operacji lotniczych na lotnisku w warunkach ograniczonej widoczności dostępne są na stronie
ULC.

źródło : Urząd Lotnictwa Cywilnego