Briefing meteorologiczny

Zdrowy rozsądek oraz odpowiednie przepisy wymagają, aby pilot przed rozpoczęciem lotu zapoznał się z wszystkimi dostępnymi informacjami dotyczącymi planowanego lotu. Czynności przed lotami obejmują między innymi briefing meteorologiczny czyli dokładne zapoznanie się z dostępnymi i aktualnymi „komunikatami pogody i prognozami” (patrz pkt. 2.3.2 w Załączniku 2 ICAO Przepisy ruchu lotniczego).

Briefing meteorologiczny jest podstawą do podjęcia decyzji lecę/nie lecę, jeżeli lecę to którędy, jak wysoko, a może wokoło, wzdłuż torów, czy teraz, a może poczekam kilka godzin...Briefing musi być dostosowany do planowanego lotu, parametrów statku powietrznego i oczywiście kwalifikacji i umiejętności pilota. Jego podstawowe elementy to:
- ocena ogólnej sytuacji synoptycznej, najlepiej już dzień przed planowanym lotem choćby na podstawie ogólnodostępnej informacji w TV,
- zapoznanie się z aktualnymi warunkami o atmosferycznymi w miejscu startu, po trasie i w miejscu lądowania;
- zapoznanie się z prognozą pogody na trasę lub rejon lotu;
- zapoznanie się z prognozą dla miejsca docelowego;
- zapoznanie się z informacjami o aktualnym i prognozowanym wietrze oraz temperaturze na wysokościach;
- sprawdzenie ostrzeżeń (AIRMET, SIGMET);
- analiza warunków niekorzystnych, pogarszających warunki lotu lub go uniemożliwiających;
- sprawdzenie czy nie wydano aktualizacji np. do prognoz TAF, ostrzeżeń itd.

Czyli, zaczynamy od wyrobienia sobie ogólnego poglądu na sytuację synoptyczną, staramy się poznać kierunek jej rozwoju i jak to może wpłynąć na nasz planowany lot a następnie przechodzimy do szczegółów związanych z warunkami meteorologicznymi oraz ich rozwojem i zmianami. Cały czas mając na względzie ich oddziaływanie na planowany lot, zwłaszcza to negatywne.

Źródła briefingu można podzielić na oficjalne i nieoficjalne. Jako oficjalne można zdefiniować te, które posiadają certyfikat instytucji zapewniającej służby żeglugi wydany przez władze lotnicze zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Gwarantuje to, ze dostarczane przez nie dane i informacje meteorologiczne są aktualne i spełniają odpowiednie wymagania. Posiadacz certyfikatu ma również kompetentny personel, wdrożony system zarządzania jakością, wykupioną polisę ubezpieczeniową, zarządza bezpieczeństwem świadczonych usług itd. co najistotniejsze ma dostęp do wszelkich informacji meteorologicznych dystrybuowanych pod „patronatem” ICAO. Źródła nieoficjalne, zwykle nie spełniają wyżej wymienionych kryteriów, nie biorą odpowiedzialności za ewentualne skutki korzystania z ich serwisu. Można również spotkać źródła nieoficjalne, które dystrybuują dane dostępne jedynie dla podmiotów posiadających certyfikat. Ostatnio widać jednak wyraźną tendencję do ich ograniczania. Niektóre podają już na swoich stronach internetowych informacje o ograniczeniu dostępu do danych czy też podejmują działania zmierzające do uzyskania certyfikatu.

Wykonując briefing meteorologiczny musimy również uważać na to z jakich danych i informacji meteorologicznych korzystamy. Jeżeli nie są to serwisy dedykowane dla osłony meteorologicznej lotnictwa prowadzone przez certyfikowanych dostawców należy liczyć się z tym, że nie odpowiadają one wymaganiom lotniczym co do reprezentatywności, dokładności, czasu dostępu, sprawdzalności itd. Swego rodzaju sceptycyzm jest wskazany również w korzystaniu z danych i informacji dedykowanych dla lotnictwa.

Należy pamiętać, ze informacja o aktualnych warunkach meteorologicznych jest reprezentatywna wyłącznie dla lotniska i jego otoczenia. METAR dla Okęcia zwykle nie podawał takich samych warunków co METAR dla Babic (kiedy oczywiście był jeszcze dostępny). Prognozy są wyłącznie prognozami, czyli stanem który może wystąpić ale może się zdarzyć, że będzie zupełnie inaczej. Część dostępnych prognoz to prognozy numeryczne nie nadzorowane przez synoptyka. Prognozy TAF zgodnie z przepisami są wydawane tylko wtedy kiedy można je nadzorować i korygować (poprzez wydawane informacje METAR). Jeśli brak jest informacji METAR z danego lotniska wówczas prognozy TAF są anulowane.

Kolejny element jaki musimy mieć na uwadze to dopasowanie briefingu do specyfiki lotu. Zjawiska pożądane przez jednych np. konwekcja przez szybowników są nie do przyjęcia dla innych np. baloniarzy, którzy na dodatek latem latają bardzo wcześnie lub tuż przed zachodem słońca. Trzeba się tutaj wykazać orientacją w dobowych przebiegach parametrów meteorologicznych.

Kiedy już wiemy, gdzie i czego szukać możemy przystąpić do praktycznego przygotowania do lotu...

Bogdan Bartosik, źródło : dlapilota.pl

Komentarze