5 października 2011

Realizacja programu SESAR

05.10.2011 Delegacja Urzędu Lotnictwa Cywilnego wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez Komisję Europejską, dotyczącym zasad zarządzania i metody finansowania fazy wdrożenia programu SESAR (Single European Sky ATM Research). Program SESAR stanowi technologiczny filar Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Jego celem jest stworzenie systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji, który będzie odpowiadał przyszłym potrzebom lotnictwa, zgodnie z prognozami zawartymi w raporcie Flight Path 2050 oraz Białej Księdze Transportu.

Głównym założeniem programu SESAR jest więc opracowanie procedur i technologii ATM, które umożliwią poprawę efektywności i zwiększenie przepustowości systemu ATM, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, redukcji kosztów oraz ograniczeniu wpływu transportu lotniczego na środowisko naturalne. 

Program SESAR obecnie jest w fazie opracowywania (development phase) zarządzanej przez Wspólne Przedsięwzięcie SESAR (SESAR Joint Undertaking). W 2014 roku wejdzie w kolejną fazę realizacji – fazę wdrożenia, która będzie wymagała inwestycji na poziomie 30 miliardów Euro. Na wniosek Rady, Komisja Europejska opracowuje strukturę zarządzania oraz system finansowania fazy wdrożenia programu SESAR.Podczas spotkania w Brukseli, uczestnicy, reprezentujący podmioty branży lotniczej z państw członkowskich UE (krajowe władze nadzorujące, instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, linie lotnicze, przemysł lotniczy, międzynarodowe organizacje lotnicze, partnerów społecznych) zostali zapoznani z założeniami dokumentu opracowanego przez KE na temat zarządzania i finansowania fazy wdrożenia programu SESAR.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach:
http://ec.europa.eu/transport/air/sesar
http://sesarju.eu
http://eurocontrol.int/sesar

źródło : ULC