4 października 2011

Loty bez planu lotu

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że 11 czerwca br. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące. Rozporządzenie to zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 16  czerwca br., Nr 106, poz. 678; wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 1 lipca 2010 r.

Rozporządzenie ustala zakazy wykonywania lotów w strefach niebezpiecznych - D, strefach zakazanych - P, strefach o ograniczonym ruchu lotniczym - R (nad miastami i parkami narodowymi w zakresie lotów generujących fale akustyczne) oraz w strefach identyfikacji obrony powietrznej - ADIZ. Równocześnie, w określonych przypadkach, przewiduje się wyłączenie z ww. zakazów lub ograniczeń lotów.

W przypadku stref R rozporządzenie przewiduje m.in. możliwość udzielania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgody na realizację lotów nad obszarami miast, gdy jest to uzasadnione koniecznością wykonania określonych prac lotniczych. Do uzyskania zgody niezbędne jest spełnienie określonych warunków formalnych zawartych w procedurze i wykonanie lotów statkiem powietrznym o ściśle określonych parametrach technicznych gwarantujących bezpieczne wykonanie lotu nad aglomeracją miejską.

Załączniki do rozporządzenia zawierają mniejszą ilość wspomnianych stref oraz zmniejszone ich rozmiary w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, co pozwala na wykorzystywanie przez statki powietrzne większej, wolnej od zakazów i ograniczeń lotów polskiej przestrzeni powietrznej.

Dodatkową korzyścią dla statków powietrznych wykonujących loty zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością (VFR) w przestrzeni powietrznej niekontrolowanej w przypadku przekraczania przez nie granicy państwowej z państwami grupy Schengen jest możliwość nieskładania na te przeloty planu lotu.

To długo oczekiwane ułatwienie, zwłaszcza dla lotnictwa ogólnego, zostało wprowadzone przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów ruchu lotniczego (Dz. U. Nr 72, poz. 463) oraz poprzez anulowanie rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące stref ADIZ ze Słowacją, Czechami, Niemcami i Litwą.

rozporządzenie dostępne na stronie ULC

źródło: ULC