28 października 2011

Kontrolerzy ruchu lotniczego proszą o informację lotniczą

W związku z niezmienną sytuacją dotyczącą dostępności, a raczej niedostępności serwisów internetowych AIS i AIM oraz braku reakcji ze strony MI czy ULC, Związek Zawodowy Pracowników Służb Ruchu Lotniczego wystosował kolejne pismo do Ministerstwa Infrastruktury i Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z wnioskiem o działanie w tej sprawie.


Poniżej zaprezentowano pismo, o którym mowa. Informacja pochodzi ze strony internetowej dlapilota.pl