26 września 2011

Specyfikacja EUROCONTROL w sprawie szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego

W Dzienniku Ustaw nr 32 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego.Nowe rozporządzenie stanowi realizację zobowiązań Rzeczpospolitej Polskiej, wynikających z członkostwa w Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL), w zakresie zapewnienia najwyższego możliwego w praktyce ujednolicenia przepisów, wymogów i metod postępowania w odniesieniu do procesu szkolenia kontrolerów ruchu lotniczego we wszelkich przypadkach, w których takie ujednolicenie może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu lotniczego.Stosowanie wymogów EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa - Personel służb zarządzania ruchem lotniczym (ESARR 5) jest możliwe tylko po ich implementowaniu przez państwa członkowskie. Dodatkowo publikacja „Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego" stanowi jeden z elementów transpozycji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2006/23/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie wspólnotowej licencji kontrolera ruchu lotniczego (Dz.U.UE.L.06.114.22).

Dokument „Specyfikacja EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego" zawiera minimalne wymogi szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego, do których stosowania są obowiązane certyfikowane Ośrodki Szkolenia Lotniczego, o których mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 163 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze oraz Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jako władza lotnicza i krajowy organu nadzorczy. Przedmiotowa „Specyfikacja", w części wprowadzającej omawia rodzaje szkoleń, ich cele i strukturę, ze wskazaniem elementów obowiązkowych i opcjonalnych, przedstawia pięć poziomów taksonomii wraz z klasyfikacją czasowników stosowanych na poszczególnych poziomach. Każdy z załączników jest podzielony na przedmioty, cele ogólne, zagadnienia i cele szczegółowe w połączeniu z odpowiednim oznaczeniem elementów obowiązkowych i opcjonalnych oraz powtarzalnych i wspólnych, co zapewnia czytelność i wygodę w użytkowaniu.


Całość rozporządzenia dostępna na stronie ULC. Specyfikacja EUROCONTROL dostępna na stronie ULC.


źródło : ULC