22 czerwca 2017

Forum Lotnicze 2017 – szanse i wyzwania dla branży

W Polsce sektor lotnictwa cywilnego rozwija się dynamicznie. Liczba pasażerów rośnie nieprzerwanie od lat, a w samym 2016 roku wzrosła o niemal 4 miliony w stosunku do 2015. Jest to dla branży zarówno ogromna szansa jak i wyzwanie, aby ten potencjał optymalnie wykorzystać.

21 czerwca 2017

Prezes ULC Przewodniczącym PAR AG – ciała doradczego Zarządu EASA

13 czerwca 2017 roku Zarząd Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) wybrał jednogłośnie Piotra Samsona na stanowisko Przewodniczącego Programming and Resources Advisory Group (PAR AG). Na tym stanowisku Prezes ULC zastąpił Panią Ingrid Cherfils – szefową szwedzkiej władzy lotniczej i Prezydent ECAC.

20 czerwca 2017

Rejestr lotnisk i ewidencja lądowisk

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dokonał uaktualnień w rejestrze lotnisk cywilnych dotyczących zmiany danych rejestrowych w zakresie dostępności lotnisk dla użytkowników. Aktualny wykaz lotnisk i lądowisk pochodzi z 20 czerwca 2017 r.

Eamonn Brennan z Irlandii Dyrektorem Generalnym EUROCONTROL

Państwa członkowskie Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EUROCONTROL) wybrały nowego Dyrektora Generalnego Agencji. Od 1 stycznia 2018 roku pracami EUROCONTROL pokieruje Eamonn Brennan – dotychczasowy szef irlandzkiego nadzoru lotniczego. Zastąpi on Pana Franka Brennera, którego kadencja wygasa z dniem 31 grudnia 2017 roku.

Ćwiczenia „Akcja samolot 2017”

Zapewnienie bezpieczeństwa operacji lotniczych należy do grona najważniejszych zadań zarządzającego każdym lotniskiem użytku publicznego. Wszystkie służby portowe nieustannie ćwiczą, żeby być w pełnej gotowości na sprawne reagowanie na różne zagrożenia. Jednym z elementów systemu szkolenia są realizowane cyklicznie ćwiczenia „Akcja Samolot”, które w Pyrzowicach po raz kolejny zostały zorganizowane w piątek 9 czerwca 2017 roku. Służy ono wielopłaszczyznowemu sprawdzeniu działania systemu bezpieczeństwa.