14 grudnia 2017

Eurocontrol wdraża pierwszą fazę Free Route Airspace w Europie Zachodniej

Rozpoczęła się pierwsza z trzech faz wdrażania FRA (Free-Route Airspace) w Maastricht Upper Area Control Center (MUAC). Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Eurocontrol, FRA zostały wprowadzone powyżej FL245 w gęstej i złożonej przestrzeni powietrznej nad Belgią, północno-zachodnimi Niemcami, Luksemburgiem i Holandią.

Konsultacje PAŻP: Zamiana MATZ na MCTR i MTMA, reorganizacja TSA 02 oraz wprowadzenie TRA w Nowym Mieście

Informujemy, iż Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt wprowadzenia reorganizacji przestrzeni powietrznej wokół niektórych lotnisk wojskowych w FIR EPWW (ZMIANA MATZ W MCTR / MTMA), reorganizacji strefy TSA 02 oraz wprowadzenia strefy TRA na potrzeby realizacji szkoleń lotniczych w Nowym Mieście nad Pilicą.

24 listopada 2017

Deklaracja Helsińska podpisana - podsumowanie konferencji High Level Conference on Drones 2017

W Helsinkach zakończyła się trzecia, europejska konferencja dotycząca rozwoju bezzałogowych statków powietrznych „High Level Conference on Drones 2017”. Spotkanie przedstawicieli wysokiego szczebla instytucji z Unii Europejskiej (KE, EASA, Eurocontrol, SESAR) i gości z całego świata, zgromadziło w fińskiej stolicy 420 osób z 38 krajów.

Konsultacje PAŻP projektu wprowadzenia stref czasowo rezerwowanych TRA 154 i 155

Informujemy, iż Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt wprowadzenia stref czasowo rezerwowanych TRA 154, TRA 155 na loty bezzałogowych statków powietrznych wykonywanych w warunkach BVLOS.