25 maja 2017

Warsztaty Bezpieczeństwa 2017

W dniu 19 maja 2017r. na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyły się jednodniowe Warsztaty Bezpieczeństwa organizowane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pana Piotra Samsona. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele zarządzających lotniskami, kierowników ds. bezpieczeństwa, instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, ośrodków szkolenia lotniczego, przewoźników i organizacji świadczących usługi obsługi naziemnej.

23 maja 2017

Wykaz lotnisk i lądowisk wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i ewidencji lądowisk

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dokonał uaktualnień w rejestrze lotnisk cywilnych dotyczących zmiany danych rejestrowych w zakresie dostępności lotnisk dla użytkowników. Aktualny wykaz lotnisk i lądowisk pochodzi z 19 maja 2017 r..

18 maja 2017

I majowe posiedzenie PKBWL - najnowsze raporty ze zdarzeń lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

16 maja 2017

Współpraca PAŻP i WSOSP

Pomoc w zakresie rozszerzania certyfikatów szkolenia, ujednolicanie standardów kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego, wzajemne wykorzystanie bazy szkoleniowej i dydaktycznej oraz wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie systemów zarządzania ruchem lotniczym - to główne założenia podpisanego dziś porozumienia ramowego o współpracy pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej w Warszawie i Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie.