Przejdź do głównej zawartości

Posty

Polecane

Statystyki łączności z FIS w 2019 r. - "tendencja wzrostowa"

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opracowała i udostępniła statystki łączności nawiązywanej ze Służbą Informacji Lotniczej w roku 2019. Wynika z nich jasno, iż był to kolejny rok z tendencją wzrostową, w tym przypadku wynoszącą ok. 10% w odniesieniu do 2018 r.

Najnowsze posty

Zgłaszanie naruszeń z zakresu Kultury Sprawiedliwego Traktowania (Just Culture)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego nawiązały współpracę

Zagrożenia i błędy w kontroli ruchu lotniczego

Polska objęła przywództwo w grupie największych organizacji zarządzania ruchem lotniczym w Europie

PAŻP rozpoczęła testy produkcyjne PansaUTM – systemu do cyfrowej koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych

Podsumowanie aktywności ULC w 2019 roku