16 września 2018

Nowe wydanie Krajowego Planu Bezpieczeństwa na lata 2018 – 2021 (KPB 2018)

Krajowy Plan Bezpieczeństwa na lata 2018 – 2021 (KPB 2018), stanowiący załącznik do Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym – KPBwLC, jest druga edycją dokumentu mającego na celu wskazanie obszarów zagrożeń, które zostaną objęte procedurą szczególnych analiz i specjalnego nadzoru Prezesa ULC.

Zmiany częstotliwości na polskich lotniskach ze względu na wdrożenie separacji 8.33 kHz poniżej FL195

Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 1079/2012 z dnia 16 listopada 2012 ustanawiającym wymogi dotyczące separacji międzykanałowej w łączności głosowej dla jednolitej przestrzeni powietrznej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zobowiązana została do dokonania konwersji częstotliwości radiowych wykorzystywanych poniżej poziomu FL195, posiadających separację międzykanałową 25 kHz, na kanały o szerokości 8.33 kHz.

12 września 2018

Zmiany dotyczące ATIS na lotniskach w Polsce

W ramach poprawek do AIP AIRAC AMDT 206 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o zmianie częstotliwości automatycznej służby informacji lotniskowej (ATIS) na lotniskach w Katowicach, Łodzi, Rzeszowie i Szczecinie. Jednocześnie ATIS został wprowadzony na wojskowych lotniskach w Dęblinie i Poznaniu Krzesinach. Zmiany wchodzą w życie z dniem 13 września.

11 września 2018

Zaniżona separacja coraz większym problemem, głównie przez drony

Brytyjski Nadzór Lotnictwa Cywilnego (CAA) poinformował, iż w ciągu ostatnich pięciu lat nastąpił 58 procentowy wzrost raportów o zaniżonej separacji pomiędzy statkami powietrznymi w czasie lotu. BBC przeanalizowało dane CAA, zgodnie z którymi całkowita liczba zdarzeń tego typu wzrosła ze 172 w 2013 r., (kiedy nie odnotowano żadnych raportów odnośnie incydentów z dronami), do 272 w 2017 r., w którym to roku odnotowano 93 zgłoszenia bliskich obserwacji bezzałogowych statków powietrznych.